Chr. d.VII

Chr. d.VII

Priser fra:
kr 1145,- per nat
  • 3
  • Fælles terrasse, Wi-Fi, Kaffe og the, Morgenmad, TV
  • inkl. morgencomplet

Christian VII blev født på Christianborg slot den 29. Januar 1749. Moderen døde da Christian var 3 år gammel, og faderen tog sig ikke af opdragelsen, så derfor blev den holstenske adelsmand Ditlev Reventlov sat til at opdrage den unge prins. Men det viste sig, at være en katastrofe, fordi at han med sin koleriske temperament, urimelige hårdhed og barske optræden, indgød prinsen rædsel. Opdragelsen blev ledsaget af skældsord og korporlig afstraffelse, tilmed i tjenerskabets nærvær. Efter faderens død i 1766, blev han som 16 årig konge. Her begyndte de første tegn på sygelig skizofreni, hvor perioder med sløvhed og total ligegyldighed, skiftede med raseri. Den 8. November 1766, blev Kongen viet til den engelske prinsesse Caroline Mathilde. Men forventningerne til at ægteskabet skulle forandre Kogens levevis, blev ikke indfriet. Kongen mistede hurtigt interessen for sin unge dronning, som han behandlede med ligegyldig kulde. I 1768 påbegyndte Kongen en stor udenlandsrejse. Kongen rejste med et stort følge på 55 personer, heriblandt finansrådgiveren Schimmelmann. Med på rejsen havde Kongen sin nye og dygtige livlæge, Johan Friedrich Struensee, som havde megen forståelse for Kongens sygdom. Det var under denne rejse, at Kongen med følge, besøgte Brødremenighedsbyen Zeist i Holland. Da industri, handel og håndværk, der stod på et stadie, som lå langt over det tidsvarende i Danmark, fødtes den tanke, at få en sådan by til Danmark. Efter rejsen blev der rettet henvendelse til Brødremenighedens direktion i Hernhut, med anmodning om at anlægge en sådan by i Danmark. Den kongelige avlsgård Tyrstrup Gård blev anvist og købt. Den 13. August 1772, kunne Kongen underskrive den fyldestgørende koncession, der gav byen mange fordele: Egen domstol, ingen militærtjeneste, ingen laugstvang, kontante pengebeløb af den kongelige kasse til anlæg af byen, toldfrihed, skattelettelse osv. Den nye by i Danmark skulle kaldes Christiansfeld, til ære for Kong Christian VII, der nu havde givet Brødremenigheden den værdifulde og længe ventede koncession. Struensee, der havde magten over kongen, blev styrtet den 17. Januar 1772, bl.a. for hans utilstedelige forhold til den unge dronning. Dronningen måtte forlade og døde få år efter Celle.
Da briterne i 1807 angreb København, rejste den forvirrede konge via Koldinghus til Rendsborg i Holsten, hvor han døde den 13. Marts 1808, af et slagtilfælde