Frederik d.VII

Frederik d.VII

Priser fra:
kr 1145,- per nat
  • 3
  • Fælles terrasse, Wi-Fi, Kaffe og the, Morgenmad, TV
  • inkl. morgencomplet

Frederik VII blev født i 1808 og døde i 1863. Han var søn af Christian VIII og Dronning Charlotte Frederikke. Forældrenes ægteskab blev opløst i 1810. Frederik voksede op under urolige forhold. En upraktisk anlagt undervisning, blev uden de store resultater. I 1828, ægtede han prinsesse Vilhelmine, men ægteskabet blev ulykkeligt og blev opløst i 1846. Efter faderens død besteg Frederik VII tronen den 20. Januar 1848. Frederik VII opnåede stor folkehyldest, da han ved udnævnelsen af Martsministeriet opgav din enevældige magt og i 1849 gav Danmark dens Grundlov. Starten af den 1. Slesvigske krig 1848-1850, blev jo udløst ved Slesvigske-holstenske oprør. Krigen startede, og efter slaget ved Bov, som danskerne vandt den 9. April 1848, ilede Kongen til støtte for hæren. Under denne rejse, ankom Frederik VII, ledsaget af en del af Hestgarden samt flere ministre til Brødremenighedens Hotel. Søndag den 15. April, efter kort ophold og forplejning, fortsatte rejsen. Inden afrejsen forsikrede Kongen, at Brødremenigheden fortsat, skulle have majestætens gunst. Kort tid efter kronbestigelsen i 1848, flyttede kongens elskerinde Louise, ind på Christiansborg. Hun blev baronesse og fik navnet Danner. I 1850 blev Louise Danner gift til venstre hånd til Frederik VII. Samtidig ophøjede Kongen hende til Lensgrevinde af Samsø. Som optakt til Kongens 50 års fødselsdag, ankom majestæten, ledsaget af Grevinde Danner til Brødremenighedens Hotel, for der ved et overdådigt festmåltid den 29. September 1858, at markerer Kongens 50 års dag. Den 3. Oktober 1863, forud for novemberforfatningen, som udløste krigen 1864, gæstede Kongen med gemalinde samt følge, igen Brødremenighedens Hotel. Kongen havde nådigt modtaget invitationen fra bønderne i Tyrstrup Herred, til en middag på hotellet. Det var en stor dag for beboerne. Kammerråd Juhl fra Hjerndrup, nævnte i skåltalen til Kongen bl.a. glæden over, at Kongen ville fejre sammen med jævne folk og bønder. Kongen var i godt humør, hvor Kongen var særdeles livlig og meget oprømt. At der skulle holdes en skåltale for Grevinde Danner, var en selvfølge. Mange havde frabedt sig dette, da grevinden i de højere kredse ikke var vellidt, men Peter Skou Bukshave, holdte en flot tale for grevinden. En tale der behagede Kongen. Kongens rejse fortsatte til Glüksborg, hvorfra han besøgte soldaterne ved Dannevirke. Kongen blev syg og døde på Glüksborg den 15. November 1863.