Pastor Johannes Prætorius

Pastor Johannes Prætorius

Priser fra:
kr 1145,- per nat
  • 3
  • Fælles terrasse, Wi-Fi, Kaffe og the, Morgenmad, TV
  • inkl. morgencomplet

Johannes Prætorius blev født i København den 20. Oktober 1738, som søn af konferensråd Lorenz Prætorius og frue.
Som skolemoden blev han sendt til Brødremenighedens kostskole i Marienborn. Efter endt skolegang, studerede han ved Brødremenighedens teologiske Seminarium i Barby, hvor han blev ordineret i 1765. Efter stillinger som skoleinspektør i Neuwied, blev han i 1770 ansat som præst i Gnadau. Da den danske regering i 1771 opfordrede Brødremenigheden til at oprette en Brødremenighedsby i Danmark, overdroges det Prætorius, at udvælge et passende sted og forhandle om den kongelige koncession. Prætorius medvirkede ved køb af Tyrstrupgård og blev i 1772, udnævnt til Brødremenighedens første præst i Christiansfeld. Christiansfelds første byplan blev udført af Prætorius. Som et af de første fire huse, hvortil grundstenen blev lagt 1. April 1773, var Prætorius egen bolig- Lindegade 28, der gennem en lang årrække, var bolig for menighedens præst. Udover præstegerningen, var Prætorius meget aktiv i byens grundlæggelse og udbygning. I januar 1773 blev Prætorius viet til søster Marie Jensen fra København. I 1771 indberettede Prætorius om erhvervsmulighederne, der var i det gode håndværk og regelrette arbejde, som brødrene bragte med sig fra de tyske industriområder. Dette gav byen et betydeligt fortrin, fremfor deres mere primitive arbejdende fagfæller i Jylland og Slesvig.
Prætorius pegede således på erhvervsmuligheder for bl.a. garveriet, skomagerværksteder, læderfabrikken, handelshuset osv. De tilflyttende administrerende værkmestre, indgik ansættelse kontrakt med menighedsforstanderne, Johannes Prætorius og Jonathan Briant. Skolerne i byen, blev i de første år dagligt ledet, af menighedens præst Johannes Prætorius og dennes hustru. Senere fik skolerne egen organisation og embedsmænd. Prætorius blev ramt af en farlig sygdom i 1774 og måtte som følge deraf opgive præsteembedet, men vedblev dog, trods legemlig svaghed, aktivt at tjene Brødremenigheden i Christiansfeld, til sin død den 12. December 1782. Prætorius fader, Konferensråd Lorenz Prætorius, boede hos sin søn fra 1779 til sin død i 1781. Til ære for Johannes Prætorius store arbejde for Brødremenigheden i Christiansfeld, er hotellets plads opkaldt efter ham (Prætorius plads).